Zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez Bank Narodowy Ukrainy, od 23 września punkty wymiany walut będą przy transakcji żądać okazania paszportu. – Celem jest zwalczanie korupcji i kontrola obiegu waluty – tłumaczy wicepremier Borys Kołesnikow.