Widzew Łódź przygotował już wniosek do Trybunału Arbitrażowego przy PKOl o wstrzymanie wykonania kary. Trafi do Trybunału w pierwszych godzinach pracy PKOl. Widzew wnioskuje równolegle o wyznaczenie terminu rozprawy przed 25 lipca.